Kotisivujen hakukoneoptimoinilla tarkoitetaan tekniikkaa, jolla parannetaan verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa, esimerkiksi Googlen hakutuloksissa. Tämä tapahtuu tekemällä sivustosta hakukoneille helpommin löydettävän ja ymmärrettävän. Hyvin optimoitu verkkosivusto näkyy hakutuloksissa korkeammalla ja ohjaa näin enemmän liikennettä kotisivuille.

Kotisivujen löydettävyyttä voidaan parantaa usealla tavalla, yksi tärkeimmistä keinoista on sisällön optimointi. Sisältöön kuuluvat tekstit, kuvat sekä videot, ja ne tulee olla hakukoneille helposti luettavia ja ymmärrettäviä. Kotisivuilla olevan sisällön tulisi myös vastata hakukoneiden käyttäjien tekemiin hakusanoihin.

Kotisivujen hakukoneoptimointiin liittyen avainsanat ovat yksi tärkeimmistä asioista ottaa huomioon mitä tulee kotisivujen hakukoneoptimointiin. Avainsanat ovat sanoja tai ilmaisuja, joita hakukoneet etsivät verkkosivustolta. Avainsanoja tulee käyttää sivuston sisällössä, etenkin otsikoissa ja meta-tiedoissa, jotta hakukoneet ymmärtävät, mistä kotisivujen sisältö kertoo.

Hakukoneoptimointia ajatellen kotisivuilla olevien linkkien merkitystä ei kannata vähätellä. Linkit ovat väyliä, joiden avulla hakukoneet löytävät myös verkkosivuston. Linkit sivustolta toiselle sivustolle (ulkoiset linkit) ja sivuston sisällä olevat linkit (sisäiset linkit) ovat molemmat tärkeässä asemassa, jotta hakukoneet löytävät sivuston. Linkkien tulee olla luotettavia ja relevantteja, jotta ne auttavat parantamaan sivuston sijoitusta hakutuloksissa ja tarjoavat oikeaa tietoa hakeville.

Google arvostaa myös kotisivujen käytettävyyttä, joka on tärkeä osa hakukoneoptimointia. Verkkosivuston tulee olla helppo käyttää, navigoida sekä verkkosivusto täytyy toimia nopeasti, jotta käyttäjät pysyvät sivustolla pidempään. Tämä parantaa sivuston sijoitusta hakutuloksissa ja lisää liikennettä verkkosivuilla.

Kotisivujen hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi, ja siihen kannattaa panostaa jatkuvasti. Verkkosivuston sijoitusta hakutuloksissa voi parantaa seuraavasti.

Kotisivujen hakukoneoptimoinin muistilista

  1. Lisää kotisivuille säännöllisesti uutta sisältöä.
  2. Huolehdi sisällön laadusta ja ajankohtaisuudesta.
  3. Muokkaa sivustosi otsikoita ja kuvausta hakukoneoptimointia ajatellen.
  4. Valitse huolella oikeat avainsanat ja käytä niitä sisällössäsi sekä meta-tageissa.
  5. Käytä sisäisiä ja ulkoisia linkkejä sivustollasi järjestelmällisesti.
  6. Huolehdi sivuston nopeudesta ja käytettävyydestä, testaa verkkosivujen nopeus.
  7. Huolehdi mobiilikäyttöystävällisyydestä, sillä yhä useampi ihminen käyttää internetiä älypuhelimella tai tabletilla.
  8. Käytä sosiaalisen median kanavia verkkosivuston sisällön jakamiseen ja lisää kotisivuille sosiaalisen median jakamisnappulat.
  9. Huolehdi URL-osoitteiden selkeydestä ja logiikasta.
  10. Käytä myös Google Analyticsia seurataksesi sivustosi kävijämääriä ja analysoidaksesi sivuston suorituskykyä.